YPE html>

Zapraszamy do przyłączenia się do nas i wspólnego tworzenia wspaniałego jutra - Stanowiska rekrutacyjne - Shenzhen Moldbao Technology Co., Ltd
Kierując się zasadą zorientowanego na talenty, opartego na talentach, opartego wyłącznie na moralności ponownego wykorzystania i wspólnego rozwoju, Modelbao ustanowił mechanizm szkolenia i promocji talentów, aby wchłonąć talenty zawodowe z całego kraju. WYŚLIJ SWOJE CV E-MAILEM:hr@moldbao.com
STARSZY INŻYNIER DS. ROZWOJU OPROGRAMOWANIA JAVA

Zakres obowiązków:

1. Udział w tworzeniu firmowego systemu MES/ERP/robota WEB;
2. Zakończ kodowanie modułu zgodnie ze specyfikacją rozwoju i projektem systemu;
3. Udział w analizie i projektowaniu wymagań systemowych, projektowaniu architektury i wdrażaniu prototypów architektury;
4. Analizuj procesy biznesowe i dane oraz przeprowadzaj wstępny projekt zarysu systemu i projekt bazy danych;
5. Obsługa i konserwacja systemu w celu zapewnienia stabilnej pracy systemu klienta i współpracy z produkcją;
6. Optymalizacja systemu: optymalizacja bazy danych, optymalizacja kodu, optymalizacja wydajności interfejsu.


Kwalifikacji:
1. Tytuł licencjata lub wyższy, specjalizacja w informatyce i technologii, technologii oprogramowania, zarządzaniu informacją komputerową itp., ponad 5 lat doświadczenia w systemie programowania Java; 5-8 lat;
2. Biegła w JAVA, JSP i innych technologiach programistycznych WEB, biegła w Struts lub Spring MVC, Mybatis, Spring, JavaScript, jquery
3. Znajomość baz danych Mysql / Postgresql / MongoDB, z doświadczeniem w optymalizacji indeksów baz danych SQL, optymalizacji zapytań i optymalizacji pamięci masowej oraz technologii buforowania danych; Znajomość platform analizy dużych zbiorów danych ELK i Spark;
4. Opanuj korzystanie z pamięci podręcznej Redis / Memcache;
5. Znajomość serwerów aplikacji, takich jak Tomcat / Jetty / Weblogic;
6. Znajomość popularnych narzędzi do kontroli wersji SVN, Git i Maven;
7. Opanuj technologie zwiÄ…zane z tworzeniem aplikacji rozproszonych: ZooKeeper, Dubbo, Spring Cloud.
Inżynier ds. rozwoju wtórnego UG/NX

Zakres obowiązków:

Odpowiedzialny za wtórny rozwój firmowego oprogramowania UG/NX lub innego oprogramowania CAM i CAD.

Kwalifikacji:
1. Wykształcenie wyższe lub wyższe, specjalizacja w informatyce;
2. Biegły w programowaniu VC ++ / C ++ i innych, z ponad 1 rocznym doświadczeniem w programowaniu;
3. Biegły w obsłudze oprogramowania UG, zaznajomiony z modułami modelowania (CAD) i przetwarzania (CAM), preferowane jest doświadczenie w projektowaniu form / programowaniu CAM;
4. Mieć wtórny rozwój UG, rozumieć UG OPEN GRIP, biegle posługiwać się UG OPEN API / NXOpen API oraz preferowane jest doświadczenie w automatycznym programowaniu i rozwoju elektrody / przedmiotu obrabianego;
5. Zaznajomiony z operacjami SQL bazy danych, rozumie Http, FTP i inne protokoły sieciowe;
6. Mają silne umiejętności praktyczne, potrafią analizować i rozwiązywać problemy oraz mają silne umiejętności czytania i pisania w języku angielskim;
7. Miej dobrego ducha zespołowego i pracuj proaktywnie.
Inżynier rozwoju frontonu internetowego

Zakres obowiązków:

1. Odpowiedzialny za badania i rozwój systemu MES / ERP / robota PC;
2. Odpowiedzialny za interakcję i rozwój strony front-end, optymalizację wydajności i badanie fizykalne
3. Odpowiedzialny za promocjÄ™ i doskonalenie technologii front-end w firmie
4. Współpracuj z personelem ds. produktów, projektowania i badań i rozwoju, aby ukończyć zorientowaną na użytkownika prezentację produktów terminalowych;
5. Współpracuj z inżynierami tła i inżynierami klienta w celu opracowania technicznych planów wdrożenia i specyfikacji interfejsu.

Kwalifikacji:
1. Ponad trzyletnie doświadczenie w tworzeniu front-endu internetowego, zdolne do kierowania rozwojem architektury front-endu internetowego;
2. Biegła znajomość Reacta, bootstrap, H5, javascript, jquery, css3, div;
3. Zaznajomiony z Ant-design, Echarts, webpack, nodejs, webstorm;
4. Zrozum proces dokowania i interakcji z tłem, współpracuj z programistą back-end i ukończ prace programistyczne front-end WEB z wysoką jakością;
5. Mieć głębokie zrozumienie wymagań funkcjonalnych i doświadczenia użytkownika oraz mieć praktyczne zrozumienie i praktyczne doświadczenie w zakresie użyteczności, dostępności i innej powiązanej wiedzy.
 
INŻYNIER PROGRAMOWANIA JAVA

Zakres obowiązków:

1Udział w tworzeniu firmowego systemu MES/ERP/robota WEB;
2. Zakończ kodowanie modułu zgodnie ze specyfikacją rozwoju i projektem systemu;
3. Udział w analizie i projektowaniu wymagań systemowych, projektowaniu architektury i wdrażaniu prototypów architektury;
4. Analizuj procesy biznesowe i dane oraz przeprowadzaj wstępny projekt zarysu systemu i projekt bazy danych;
5. Obsługa i konserwacja systemu w celu zapewnienia stabilnej pracy systemu klienta i współpracy z produkcją;
6. Optymalizacja systemu, optymalizacja bazy danych, optymalizacja kodu, optymalizacja wydajności interfejsu.


Kwalifikacji:
1. Co najmniej 3 lata doświadczenia w systemie programistycznym Java;
2. Biegła w JAVA, JSP i innych technologiach programistycznych WEB, biegła w Struts lub Spring MVC, Mybatis, Spring, JavaScript, jquery;
3. Zaznajomiony z bazą danych Mysql / Postgresql / MongoDB, z doświadczeniem w optymalizacji indeksów bazy danych SQL, optymalizacji zapytań i optymalizacji pamięci masowej oraz technologii buforowania danych;
4. Odpowiedzialny za rozwój produktów firmy, głównie ERP+MES, B/S.
Inżynier programowania w języku C++

Zakres obowiązków:

1. Sformułuj schemat projektowania oprogramowania C++ zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi produktu;
2. Odpowiedzialny za rozwój oprogramowania w języku C++ produktu i umiejętność samodzielnego podejmowania prac rozwojowych nad projektem;
3. Odpowiedzialny za utrzymanie i optymalizacjÄ™ kodu oprogramowania;
4. Rozwiązuj różne problemy napotkane podczas korzystania z produktów, podsumowuj i ulepszaj.


Kwalifikacji:
1. Tytuł licencjata lub wyższy na kierunkach związanych z komputerami, ponad pięcioletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w języku C++;
2. Biegle posługuje się językiem C++, zna VC, gcc, narzędzia do kompilacji plików makefile;
3. Doświadczenie w opracowywaniu projektów na dużą skalę, preferowane jest udane doświadczenie w rozwoju projektów;
4. To stanowisko wymaga pisania kodu i wymaga wcześniejszego doświadczenia zawodowego, aby pisać kod.
Kierownik Projektu Wdrożeniowego

Zakres obowiązków:

1. Odpowiedzialny za wdrożenie i zarządzanie projektem inteligentnego systemu produkcyjnego firmy (MES / ERP / system automatyzacji robotów itp.) wdrożonego przez klientów;
2. Komunikacja z klientem: komunikuj się z klientami w sprawie wymagań, planów i technologii oraz sortuj odpowiednie wymagania i dokumenty projektowe;
3. Przygotowanie programu: zgodnie z wymaganiami projektu, specyfikacjami technicznymi i innymi materiałami, przygotowanie planów technicznych lub koordynacja przygotowania rozwiązań technicznych, organizowanie przeglądu programu i ulepszanie rozwiązań;
4. Zarządzanie projektem: organizowanie formułowania planów projektu, kontrola w procesie realizacji projektu oraz akceptacja projektu na początku i na końcu;
5. Komunikacja wewnętrzna: Organizuj dokumenty podsumowujące projekty, od czasu do czasu prowadź komunikację techniczną z działem badawczo-rozwojowym, pomagaj w badaniach i rozwoju produktów, podsumowuj potrzeby klientów i od czasu do czasu komunikuj się z działami biznesowymi w sprawie kierunku potrzeb klientów.

Kwalifikacji:
1. Tytuł licencjata lub wyższy, ponad 5 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami systemów produkcyjnych, preferowana jest certyfikacja PMP;
2. Preferowane jest bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami systemu zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, zrozumienie podstawowej wiedzy na temat przetwarzania i produkcji, doświadczenie w zarządzaniu projektami systemowymi w przedsiębiorstwach produkujących formy.

Uzyskaj rozwiÄ…zanie za darmo
GorÄ…ca linia konsultacyjna
18145850668

Prawa autorskie © 2012 ~ 2023 Shenzhen Modebao Technology Co, Ltd. | Moldbao zastrzega sobie wszelkie prawa

粤ICP备12083389号 Bezpieczeństwo sieci publicznej Guangdong nr 44030502006250
Telefon posprzedażny:0755-86363500
Faks: 0755-86363501
E-mail: sales@moldbao.com
Adres: Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park Building 6, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 802
Prawa autorskie © 2012 ~ 2023 Shenzhen Modebao Technology Co, Ltd. | Moldbao zastrzega sobie wszelkie prawa粤ICP备12083389号 Bezpieczeństwo sieci publicznej Guangdong nr 44030502006250