YPE html>

Historia rozwoju-Historia rozwoju-Shenzhen Modelbao Technology Co., Ltd
W 2022 r.
 • ZostaÅ‚a uznana za "wyspecjalizowane, specjalne i nowe" przedsiÄ™biorstwo w Shenzhen
 • ZostaÅ‚a uznana za ekologicznego partnera inteligentnej produkcji w prowincji Guangdong
 • Platforma chmurowa formy zostaÅ‚a oficjalnie uznana przez Ministerstwo PrzemysÅ‚u i Technologii Informacyjnych za profesjonalnÄ… przemysÅ‚owÄ… platformÄ™ internetowÄ… charakteryzujÄ…cÄ… siÄ™ w kraju
 • ZostaÅ‚ ponownie doceniony przez Ministerstwo PrzemysÅ‚u i Technologii Informacyjnych2022 Przypadek pilotażowego zastosowania innowacji w zakresie innowacji przemysÅ‚owych platform internetowych
   
W 2021 r.
 • Otrzymanie strategicznej inwestycji w wysokoÅ›ci ponad 200 milionów RMB od Tencent
 • "Moyun" zostaÅ‚ nominowany do "2021 Industrial Internet Platform Innovation Pilot Application Case" przez Ministerstwo PrzemysÅ‚u i Technologii Informacyjnych ChiÅ„skiej Republiki Ludowej;
 • ZostaÅ‚o uznane za "Synchroniczne PrzedsiÄ™biorstwo Demonstracyjne R&D i Standaryzacji" przez Biuro Nadzoru Rynku Miejskiego w Shenzhen;
 • Zdobywca nagrody "Excellent Cooperative Enterprise" w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu UmiejÄ™tnoÅ›ci CNC w 2020 r.;
 • Zdobycie nagrody "DoskonaÅ‚e przedsiÄ™biorstwo spółdzielcze" w Ogólnopolskim Konkursie UmiejÄ™tnoÅ›ci Szkół Zawodowych 2021

   
W 2020 r.
 • Produkty Modelbao zostaÅ‚y wybrane do puli zasobów dostawcy usÅ‚ug przemysÅ‚owych i inteligentnych usÅ‚ug produkcyjnych Chongqing 2020;
 • Produkty "Modebao" i "Moo Butler" zostaÅ‚y wybrane jako doskonaÅ‚e rozwiÄ…zania dla przemysÅ‚owej aplikacji internetowej 2019 przez Ministerstwo PrzemysÅ‚u i Technologii Informacyjnych ChiÅ„skiej Republiki Ludowej;
 • Trzyletni plan integracji przemysÅ‚u i edukacji zostaÅ‚ oficjalnie ogÅ‚oszony;
 • "Moyun" zdobyÅ‚ drugÄ… nagrodÄ™ w grupie wiodÄ…cej krajowego finaÅ‚u 2. edycji ChiÅ„skiego Konkursu Internetu PrzemysÅ‚owego;
 • Zdobycie drugiej nagrody w konkursie Kunpeng Application Innovation Competition organizowanym przez Huawei.

2019rok
 • Podczas Industrial Internet Summit współpracowaliÅ›my z platformÄ… HUAWEI CLOUD IMC, aby zbudować zintegrowanÄ… platformÄ™ dla branży form.
 • Wybrany do puli zasobów Guangdong Industrial Internet Industry Alliance;
 • Modelbao zostaÅ‚ wybrany jako jednostka zarzÄ…dzajÄ…ca Shenzhen Industrial Internet Alliance, aby pomóc w przejÅ›ciu przedsiÄ™biorstw do chmury;
 • PrzemysÅ‚owy klaster internetowy Guangdong "mold cloud Zhilian" zostaÅ‚ oficjalnie wydany;
 • Zdobywca krajowej nagrody "Best Contribution Award of Molding Ecological Alliance";
 • Zdobywca nagrody "Excellent Cooperative Enterprise Award" w 3. krajowym konkursie umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie technologii inteligentnej produkcji.

2018rok
 • ZakoÅ„czono rozwój architektury systemu SaaS firmy Moyun
 • Wybrana jako ekologiczna pula zasobów zaopatrzeniowych dla przemysÅ‚owej branży internetowej w prowincji Guangdong i dostawca platformy chmurowej;
 • Zdobycie nagrody "Excellent Cooperative Enterprise Award" w 2. krajowym konkursie umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie technologii inteligentnej produkcji
 • OtrzymaÅ‚a dziesiÄ…tki milionów juanów inwestycji od znanych instytucji w dziedzinie pojazdów elektrycznych.

2017rok
 • WygraÅ‚ krajowe przedsiÄ™biorstwo high-tech;
 • PowstaÅ‚a inteligentna fabryka Dongguan Chang'an;
 • OtrzymaÅ‚ dziesiÄ…tki milionów juanów z inwestycji Xiangpu;
 • doprowadziÅ‚ do utworzenia "Krajowej Bazy Demonstracyjnej Inteligentnej Produkcji Form" i odsÅ‚oniÅ‚;
 • Zdobywca nagrody "Excellent Cooperative Enterprise Award" w 2017 r. w krajowym konkursie umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie technologii inteligentnej produkcji
   
2016rok
 • OtrzymaÅ‚ ponad 20 milionów RMB inwestycji od profesora Li Zexiang XBOTPARK;
 • ZaÅ‚ożenie Dongguan Model Debao Intelligent Technology Co., Ltd.;
 • ZostaÅ„ wpÅ‚ywowÄ… markÄ… inteligentnej produkcji form w Chinach.

2015rok
 • Na zaproszenie Stowarzyszenia PrzemysÅ‚u Maszynowego w Shenzhen, Moldebao i Narodowe Centrum Superkomputerowe wspólnie zademonstrowaÅ‚y inteligentnÄ… platformÄ™ chmury produkcyjnej form;
 • Podpisanie umowy o współpracy z firmÄ… SODICK, znanym japoÅ„skim producentem obrabiarek, aby wspólnie poÅ›wiÄ™cić siÄ™ badaniom nowej generacji systemu CNC i elastycznego systemu sterowania robotem;
 • UczestniczyÅ‚ w krajowym programie reformy edukacji w branży form i CNC, a w Zhuhai odsÅ‚oniÄ™to pierwszÄ… krajowÄ… bazÄ™ szkoleniowÄ… dla nauczycieli inteligentnej produkcji form w Zhuhai;
 • Pierwsza krajowa jednostka elastyczna robota formujÄ…cego z niezależnymi prawami wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej zostaÅ‚a pomyÅ›lnie wprowadzona do produkcji.

2014rok
 • Podpisanie umowy o współpracy z National Supercomputing Shenzhen Cloud Computing Center, aby poÅ›wiÄ™cić siÄ™ zastosowaniu i badaniom chmury przemysÅ‚owej w przemyÅ›le maszynowym;
 • Podpisanie umowy o współpracy z firmÄ… Philips, strategicznym klientem, aby stać siÄ™ dostawcÄ… usÅ‚ug inteligentnej produkcji dla globalnej fabryki form Philips;
 • Zaproszony do udziaÅ‚u w 16. targach Shenzhen Hi-Tech Fair, zaprezentowano krajowy model superkomputerowy platformy chmury przemysÅ‚owej Debao.

2013rok
 • Podpisanie umowy o współpracy strategicznej z Instytutem Badawczym Shenzhen Uniwersytetu Tsinghua, aby wspólnie poÅ›wiÄ™cić siÄ™ badaniom i rozwojowi RFID oraz Internetu rzeczy;
 • Klient Angel OPPLE Group i inteligentny system form elektronicznych Ningbo Supu zostaÅ‚y pomyÅ›lnie uruchomione;
 • PomyÅ›lnie wygraÅ‚ przetarg na projekt budowy bazy szkoleniowej Henan Foxconn.

W 2012 r.
 • Shenzhen Model Debao Technology Co., Ltd. zostaÅ‚a zarejestrowana i zaÅ‚ożona w Nanshan, Shenzhen;
 • Podpisano umowÄ™ o strategicznym wprowadzeniu i inkubacji zaawansowanych technologii z Biurem Nauki i Technologii Shenzhen oraz rzÄ…dem dystryktu Nanshan.
   
Uzyskaj rozwiÄ…zanie za darmo
GorÄ…ca linia konsultacyjna
18145850668

Prawa autorskie © 2012 ~ 2023 Shenzhen Modebao Technology Co, Ltd. | Moldbao zastrzega sobie wszelkie prawa

粤ICP备12083389号 Bezpieczeństwo sieci publicznej Guangdong nr 44030502006250
Telefon posprzedażny:0755-86363500
Faks: 0755-86363501
E-mail: sales@moldbao.com
Adres: Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park Building 6, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 802
Prawa autorskie © 2012 ~ 2023 Shenzhen Modebao Technology Co, Ltd. | Moldbao zastrzega sobie wszelkie prawa粤ICP备12083389号 Bezpieczeństwo sieci publicznej Guangdong nr 44030502006250