YPE html>

Profesjonalny dostawca systemów MES i rozwiązań automatyki dla przemysłu form - wprowadzenie firmy - Shenzhen Model Power Technology Co., Ltd
Dostawca rozwiÄ…zaÅ„ do automatyzacji form      Profesjonalny dostawca usÅ‚ug w zakresie form i rozwiÄ…zaÅ„ do produkcji precyzyjnej

     ZaÅ‚ożona w 2012 roku firma Shenzhen Moldpower Technology Co., Ltd. (zwana dalej "Modelpower") jest znanym dostawcÄ… usÅ‚ug w zakresie form i precyzyjnej produkcji w Chinach, specjalizujÄ…cym siÄ™ w dostarczaniu inteligentnej platformy chmury produkcyjnej w chmurze form (przemysÅ‚owa platforma internetowa) oraz elastycznych rozwiÄ…zaÅ„ systemów automatyki dla klientów krajowych i zagranicznych w różnych branżach, takich jak sprzÄ™t medyczny, przemysÅ‚ maszynowy, elektronika użytkowa, chemia gospodarcza i codzienna, a także dostarczanie rozwiÄ…zaÅ„ integracyjnych dla przemysÅ‚u i edukacji w zakresie budowy szkoleÅ„, tworzenia aktualizacji programów nauczania, wspierania konkurencji i usÅ‚ug szkoleniowych dla nauczycieli dla Å›rednich i wyższych szkół zawodowych.

     Po ponad dziesiÄ™ciu latach gÅ‚Ä™bokiej kultywacji w branży, Moldberg stworzyÅ‚ zjednoczony, stabilny, wydajny i wysokiej jakoÅ›ci zespół talentów, zgromadziÅ‚ krajowych najwyższej klasy techników badawczo-rozwojowych, ustanowiÅ‚ stosunkowo kompletny system badawczo-rozwojowy i dÅ‚ugoterminowy mechanizm innowacji, posiada ponad 100 patentów i praw autorskich do oprogramowania oraz aktywnie uczestniczyÅ‚ w ukoÅ„czeniu wielu norm krajowych lub norm branżowych. W zakresie badaÅ„ naukowych firma sukcesywnie współpracowaÅ‚a z Instytutem Badawczym Shenzhen Uniwersytetu Tsinghua oraz Narodowym Centrum Superkomputerowym Shenzhen Cloud Computing w zakresie zastosowaÅ„ i badaÅ„ RFID i Internetu Rzeczy, chmury przemysÅ‚owej przemysÅ‚u maszynowego itp. Firma przeszÅ‚a certyfikacjÄ™ systemu zarzÄ…dzania jakoÅ›ciÄ… ISO9001, certyfikacjÄ™ systemu zarzÄ…dzania bezpieczeÅ„stwem informacji ISO27001, certyfikacjÄ™ systemu zarzÄ…dzania usÅ‚ugami informatycznymi ISO20000, certyfikacjÄ™ systemu zarzÄ…dzania Å›rodowiskowego ISO10001 oraz certyfikacjÄ™ systemu zarzÄ…dzania bezpieczeÅ„stwem i higienÄ… pracy ISO45001.

     Jako krajowe przedsiÄ™biorstwo high-tech o silnej niezależnej sile badawczo-rozwojowej, z siedzibÄ… w Shenzhen jako centrum, zaÅ‚ożyÅ‚o oddziaÅ‚y i biura w poÅ‚udniowych Chinach, wschodnich Chinach, poÅ‚udniowo-zachodnich Chinach, północnych Chinach i innych regionach, a także nawiÄ…zaÅ‚o strategiczne partnerstwa ze znanymi przedsiÄ™biorstwami w kraju i za granicÄ…, takimi jak Makino Machine Tool, Fanuc, Rhodes, Mitsubishi Electric, Sodick, OPS, YASDA, GF, Siemens, Hexagon, Beijing Jingdiao, Yongjin, Sirui, Hanba itp., a także nawiÄ…zaÅ‚o strategiczne partnerstwa dla Gree Electric Appliances, Midea Group, Philips, Opple Lighting, General Motors, Dongguan Vocational and Technical College, Zhejiang Mechanical and Electrical Vocational and Technical College oraz inne tysiÄ…ce znanych klientów w branży dostarczajÄ… inteligentne rozwiÄ…zania i usÅ‚ugi produkcyjne i zostaÅ‚y docenione przez klientów i wszystkie Å›rodowiska spoÅ‚eczne. Firma sukcesywnie zdobywaÅ‚a nagrody "Guangdong Industrial Internet Benchmarking Enterprise", "Guangdong Industrial Internet Industry Ecological Supply Resource Resource Pool Enterprise", "The First Batch of Industry-Education Integration Enterprises in Guangdong Province", "2019 Industrial Internet APP Excellent Solution" przez Ministerstwo PrzemysÅ‚u i Technologii Informacyjnych, "Druga nagroda wiodÄ…cej grupy 2nd China Industrial Internet Competition", "Shenzhen "Specialized, Specialized and New" Enterprise, "Shenzhen R&D and Standaryzacji Synchronous Demonstration Enterprise" oraz "2021 Industrial Internet Platform Innovation Pilot Application" przez Ministerstwo PrzemysÅ‚u i Technologii Informacyjnych ChiÅ„skiej Republiki Ludowej i inne zaszczyty.
 
Producenci systemów MES dla przemysłu form


 

Uzyskaj rozwiÄ…zanie za darmo
GorÄ…ca linia konsultacyjna
18145850668

Prawa autorskie © 2012 ~ 2023 Shenzhen Modebao Technology Co, Ltd. | Moldbao zastrzega sobie wszelkie prawa

粤ICP备12083389号 Bezpieczeństwo sieci publicznej Guangdong nr 44030502006250
Telefon posprzedażny:0755-86363500
Faks: 0755-86363501
E-mail: sales@moldbao.com
Adres: Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park Building 6, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 802
Prawa autorskie © 2012 ~ 2023 Shenzhen Modebao Technology Co, Ltd. | Moldbao zastrzega sobie wszelkie prawa粤ICP备12083389号 Bezpieczeństwo sieci publicznej Guangdong nr 44030502006250